Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důlní potápění

Přehled právních předpisů platných ke dni 11. března 2011:

1. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 477/1991 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 3/1994 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 54/1996 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 109/1998 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 330/2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb a vyhlášky č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 Sb. a vyhlášky č. 35/2010 Sb.

 

2.  Zákon č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu ÚS ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb.,
zákona č. 238/1999 Sb. (ve znění zákona č. 99/2004 Sb.), zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb. (ve znění zákona č. 186/2006 Sb.) [úplné znění zákon č. 460/2004 Sb.], ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.

 

potapec.gif

 

 

 

 

      306883-free1-l8op5.jpg

     Češi objevují ztracený zatopený svět v Mexiku a slaví úspěchy

více na NOVINKY.CZ

 

 

 

OPAL MINE Project:

mine.jpg

mine1.jpg

Zdroj:

Project Cooperation:
DIR-TEAM Slovakia
Section of Speleodiving Slovak Speleological Society
Opálové bane Libanka, s.r.o
.
 

 

 

CoastalDevelopment