Jdi na obsah Jdi na menu
 


Index nebezpečí požárů

30. 7. 2011

 

Index nebezpečí požárů na území České republiky

 


 

Suché periody doprovázené silným větrem zvyšují citlivost vegetace na vznícení a šíření požárů. Jako nejčastější příčina vzniku požárů se uvádí lidská neopatrnost. Naproti tomu šíření požárů ovlivňují především meteorologické podmínky, orografie a stav vegetace. Předpovídat ohniska vznícení není reálné, ale lze předpovědět nebezpečí, že vznícený oheň najde vhodné podmínky pro jeho rychlé šíření. V mnoha zemích proto vznikl systém hodnocení tohoto nebezpečí.

Během vegetační sezóny (duben až říjen) poskytuje ČHMÚ předpověď nebezpečí požárů pro Českou republiku. Aktualizace se provádí 1x denně, mapka s hodnotami indexu INP zobrazuje situaci ve 12 h UTC. Index INP popisuje nebezpečí požárů pro otevřenou krajinu pokrytou vegetací. Nebezpečí požárů je rozděleno do pěti úrovní v souladu s mezinárodní praxí: 1 - velmi nízké, 2 – nízké, 3 – střední, 4 – vysoké a 5 – velmi vysoké. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je vyšší riziko požárů. Vstupními daty do modelu jsou naměřené údaje ze sítě stanic ČHMÚ a předpovězené hodnoty modelem ALADIN. V průběhu zpracování model počítá vlhkosti půdy pro svrchní profil, ovlhnutí povrchu a podmínky pro šíření požárů (proudění vzduchu a stav vegetace). Model je vyvíjen v observatoři Doksany.

 

 

Úroveň nebezpečí


 • 1 = malé riziko:
  • Nehrozí nebezpečí požárů.
 • 2 = nízké riziko:
  • Hrozí malé nebezpečí požárů.
 • 3 = střední riziko:
  • Hrozí nebezpečí požárů o rozloze desítek m2, s dobou trvání řádově v hodinách. Doporučení: rozdělávat oheň na volném prostranství či v přírodě pouze se zvýšenou opatrností.
 • 4 = vysoké riziko:
  • Hrozí nebezpečí požárů o rozloze stovek m2, s dobou trvání řádově v desítkách hodin. Doporučení: nerozdělávejte oheň na volném prostranství či v přírodě.
 • 5 = velmi vysoké riziko:
  • Hrozí nebezpečí požárů o rozloze několika ha, s několikadenní dobou trvání. Doporučení: důrazně nedoporučujeme rozdělávat oheň na volném prostranství či v přírodě, dbát zvýšené pozornosti především v těžko přístupných oblastech a v lesích.

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz