Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srážkový radar

30. 7. 2011

                    Radarová síť ČHMÚ

 

Pro lepší prohlížení radarových snímků můžete použít

 

Nejsou-li data z některého radaru dostupná, je neviditelná oblast vyznačena šedou barvou.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ]. Při nízké intenzitě srážek (cca 0.1 mm/h a méně) se často nejedná o srážky dopadající na zem. Naopak při vysokých intenzitách nad cca 100 mm/h se často nejedná o tak silné srážky, ale spíše to svědčí o přítomnosti krup, které odráží radarové vlny nejsilněji.
 
Občas jsou na radarových snímcích úzké barevné výseče (paprsky) falešných "odrazů". Nejedná se o detekci srážkové oblačnosti, ale o rušení radarových měření zařízeními pro bezdrátové poskytování internetu. Intenzita těchto "odrazů" často měření od měření kolísá (cca mezi 4 - 30 dBZ), někdy i mizí
 
Čas měření je primárně udáván ve světovém čase UTC, místní čas je udáván v závorce za časem v UTC. Pro získání místního času je třeba k zobrazenému času příčíst 1 hodinu v zimním období, kdy platí středoevropský čas, resp. 2 hodiny v období platnosti letního času (UTC = UT = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h).

 

 

Meteorologický radiolokátor slouží k detekci výrazné srážkové oblačnosti (bouřky do cca 250 km). Mohou být použity pro odhad okamžitých intenzit srážek do cca 150 km od radaru.

Princip funkce radaru je založen na zpětném rozptylu mikrovln (cm-vln) na vodních kapkách a ledových krystalcích ve srážkách a oblačnosti. Vysílač generuje krátké vysokoenergetické pulsy elektromagnetického vlnění, které anténa vyzařuje v podobě úzkého svazku do atmosféry. Část energie se !odrazí" (přesněji: zpětně rozptýlí) od cílů meteorologických (srážky) či jiných (terén, letadla apod.). Část zpětně rozptýlené energie je zachycena anténou a zpracována přijímačem radaru. Podle polohy antény (azimut, elevace) a času mezi vysláním a příjmem pulsu se určuje poloha cíle. Množství odražené energie je úměrné intenzitě (radiolokační odrazivosti) cíle.

Meteorologická měření se skládají z cca 15-20 otáček antény v azimutu s proměnným výškovým úhlem (elevací). Tato objemová měření jsou opakována každých 5-15 minut.


 
Parametry meteorologických radarů ČHMÚ:

Stanoviště Skalky u Protivanova Brdy - Praha
Oblastt střední Morava střední Čechy
WMO indikativ 11718 11480
Zeměpisná šířka 49,501 N 49,658 N
Zeměpisná délka 16,790 E 13,818 E
Mapa
Nadmoř.výška 730 m 860 m
Výška antény n.m. 767 m 916 m
Interval měření 5 min. 5 min.
V provozu od 1995 (2006/7 upgrade) od 2000 (2007 upgrade)
  radar Skalky radar Brdy
Výrobce Gematronik EEC
Typ radaru Gematronik METEOR 360AC EEC DWSR-2501 C
Frekvenční pásmo C C
Dopplerovský mód ano ano
ANTÉNA    
Průměr 4,2 m 4,27 m
Šířka svazku 0,8 st. 0,96 st.
Zisk 44 dB 45 dB
Polarizace lin. horizontální lin. horizontální
VYSÍLAČ    
Vlnová délka 5,3 cm 5,3 cm
Frekvence 5645 MHz (od 21.5.2009) 5630 MHz (od 25.5.2009)
Impulsní výkon 250 kW 305 kW
Délka pulsu 0,8 mikrosekundy 0,8 mikrosekundy
Opakovací frekv. 584 Hz 584 Hz
PŘIJÍMAČ lin. - dig. lin. - dig.
Min.det.signál -109 dBm -110 dBm
Dynamický rozsah 100 dB 80 dB
Mezifrekvence 60 MHz 30 MHz
Min.det.odrazivost 9,7 dBZ 10,6 dBZ
    v max.vzdálenosti 260 km 256 km


 
 
Pokrytí území ČR radary ČHMÚ:


  range of the radars

Mapka ukazuje maximální dosahy meteorologických radarů ČHMÚ (kruhy) a dosahy pro určování intenzit srážek (do výšky 1500 m nad terénem) dle doporučení projektu COST 73.

 

Poskytovatel a majitel zobrazených dat:
  Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

 

 

Další pěkně zpracovaný aktuálních radarových dat sítě CZRAD - disponuje  webkamerami, meteostanicemi i výstrahami - široké nastavení funkcí a pohledů.