Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radiační situace v ČR

Týdenní hodnoty objemové aktivity 137Cs, 7Be a 210Pb ve vzdušném aerosolu naměřené v lokalitě SÚRO Praha za posledních 18 měsíců a maximální hodnoty objemových aktivit 131I, 134Cs a 137Cs v aerosolech na území ČR naměřené od událostí v JE Fukushima

 

Obrázek 1:    Týdenní hodnoty objemové aktivity 137Cs, 7Be a 210Pb v aerosolu naměřené v lokalitě SÚRO Praha

Poznámka:

  • Červené body (aktivity přírodního radionuklidu 7Be) leží v intervalu jedna tisícina až jedna setina Bq/m3, zatímco černé body (137Cs) leží v intervalu jedna desetimilióntina až jedna desetitisícina Bq/m3
  • MVA = minimální významná aktivita (práh detekce)
  • Pro připomenutí objemové aktivity vzduchu , které přišly na naše území v důsledku černobylské havárie v dubnu až květnu 1986, dosahovaly hodnot desítek až stovek Bq/m3.

 

Obrázek 1a:     Stejné jako obrázek 1, pouze změněna y-ová osa z logaritmické na lineární

tyden-obr-2

 

Obrázek 2: Maximální hodnoty objemových aktivit 131I, 134Cs a 137Cs v aerosolech na území ČR naměřené po havárii JE ve Fukušimě

V poslední dekádě května 2011 však aktivity 131I a 134Cs klesly pod prahem detekce, proto již nejsou údaje dále zobrazovány.

 27-5.jpg

       

 

  

MonRas - Monitorovací radiační situace

Data z monitorování radiační situace slouží pro hodnocení radiační situace, pro potřeby sledování a posuzování stavu ozáření a, v případě radiační havárie, pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření.

  

mapa.jpg

 

Zdroj: Státní úřad pro jadernou bezpečnost - SÚJB a Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. - SÚRO