Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stát hodlá zasypat historický důl na Bruntálsku - za 100 milionů korun...

28. 8. 2011

Památkáři a jeskyňáři – a daňoví poplatníci – by při této zprávě měli zbystřit. nov_obr_zek.jpgStát se chystá zasypat propadlý důl Žebračka na Bruntálsku. Akce má přijít na sto milionů korun.

Vše navíc činí ve velkém spěchu a bez otevřené soutěže – s argumentem, že současný stav ohrožuje životy lidí.

Ministerstvo kultury přitom propadlinu v polovině 90. let prohlásilo kulturní památkou, a to jako součást komplexu, který dokládá vývoj dolování ve Zlatých Horách.

„Je důležitá v kontextu vývoje celého dolování,“ vysvětluje Matěj Miloš z ostravské pobočky Národního památkového ústavu.

Pokud je objekt zapsán kulturní památkou, musí se o něj jeho vlastník starat, a není jej možné zničit: to pouze v případě, že ohrožuje zdraví a životy lidí. A to se prý právě děje.

Záhadou ale je, kde se vzalo „náhlé zhoršení stability,“ kterým ministerstvo financí odůvodňuje extrémně rychlý průběh zadání zakázky. Na konci července totiž rozeslalo pěti firmám výzvu k jednání a již na 11. srpna nařídilo poslední možný termín jednání s nimi.

Dubnová výzva Českého báňského úřadu k „provedení likvidace propadu“ totiž mluví pouze o tom, že došlo k opakovanému porušení pletiva plotu.

A vzhledem k tomu, že lidé, kteří neustále porušují zákaz vstupu a vydávají se tudy do štol, se mohou zranit, nařídil definitivní likvidaci zasypáním.

 

 

Zdroj: Hospodářské noviny

 

 

 

Audio

Rozhovor s Petrem Bohdálkem z České geologické služby.

 

ČT24

Zasypání dolu Žebračka má stát sto milionů

Přerov – Již řadu let fascinuje různé dobrodruhy nebo amatérské speleology podzemí na Žebračce ve Zlatých Horách. Kdysi se tam těžily vzácné kovy a podzemí je tak protkáno chodbami měřícími přes sto kilometrů. To láká amatérské speleology, sběratele minerálů i dobrodruhy. V poslední době ale Žebračka láká i likvidační firmy, protože Báňský úřad rozhodl, že Žebračku nechá zasypat a ten, kdo zakázku získá, dostane až sto milionů korun.

Památkově chráněné důlní dílo Žebračka vzniklo jako propadlina těžební komory v roce 1985 a je součástí komplexu kulturních památek, které pokrývají způsob těžby drahých kovů od středověku po současnost. Letos na jaře ale báňští úředníci usoudili, že je toto památkově chráněné důlní dílo třeba co nejrychleji zasypat. Podle propočtů správce, státního podniku Diamo, by to přišlo na sto milionů korun, které by zaplatil stát.

Důvodem je prý bezpečnost lidí, kteří tam podnikají nelegální výpravy. Propadlinou se totiž dá vstoupit do navazujícího podzemí, které ve Zlatých Horách vznikalo od středověku, kdy se tam začalo těžit zlato. Přes sto kilometrů podzemních chodeb láká amatérské speleology, sběratele minerálů i dobrodruhy. Těmto nadšencům ale při jejich nelegálních výpravách hrozí údajně nebezpeční zasypání. Podle geologa České geologické služby Josefa Večeři se ale zasypáním jámy nelegální vstupy nevyřeší. "Já si myslím, že vždycky se nějaké ty vstupy najdou, například nad Žebračkou jsou štolky nultého patra, které jsou nezajištěny, patří do stejné oblasti a nikomu nevadí," podotýká Večeřa.

 

 

30.11.2011 - Zrušené veřejné zakázky MF

Číslo jednací MF 45/65788/2011
Název veřejné zakázky

Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka

Druh zadávacího řízení Jednací řízení bez uveřejnění podlimitní
Druh veřejné zakázky VZ na stavební práce
Zahájení zadávacího řízení 26.7.2011
Evidenční číslo ISVZ *
Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - Výzva k jednání (vč. příloh)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek 10.08.2011
Otevírání obálek 17.08.2011
Hledání detailních informací
o veřejné zakázce
uveřejněných v IS VZ
(nebo na
http://www.e-zakazky.cz/ odkaz na externí web)
*
Adresa vyhlašovatele Ministerstvo financí ČR,
Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Zadavatel (odbor) odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace
k zadávacím podmínkám
(Otázky a odpovědi)
*
Vybraný uchazeč *
Cena *
Základní hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena.
Smlouva *
Ceny ostatních uchazečů *
Kód agendy *
Poznámky dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ - krajně naléhavý případ - zadavatel k jednání vyzval 5 dodavatelů
Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Dne 30.11.2011 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka.
Důvod zrušení ZŘ ve smyslu zákona VZ

  • Dle § 84 odst. 4 zákona VZ

Stručný důvod zrušení ZŘ

Zadavatel tímto využívá svého práva, které vyplývá ze zákona VZ a v době před uzavřením smlouvy ruší zadávací řízení. Důvodem pro toto rozhodnutí je podání podnětů k přezkoumání závazného příkazu báňského inspektora Obvodního báňského úřadu Ostrava ze dne 28.4.2011 památkovou inspekcí Ministerstva kultury a Ministerstvem životního prostředí pro jeho rozpor s právními předpisy, s ohledem na hrozbu vážné újmy na veřejném zájmu ochrany přírody a úseku státní památkové péče, která by vznikla jeho naplněním. Tato skutečnost vede zadavatele k učinění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení neboť předmětný závazný příkaz, kterým bylo nařízeno bezodkladné provedení definitivní likvidace propadu území – likvidace opuštěného důlního díla Žebračka, byl hlavním důvodem pro zahájení zadávacího řízení.

 

 

7.10.2012 06:00

Žebračka vypadá jako ghettozebracka.jpg

A plot je teprve začátek. Už nyní snímají prostor okolo propadliny Žebračka kamery. Státní podnik Diamo, jehož zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, se chystá postavit okolo stávajícího plotu s ostnatým drátem ještě další, aby se nikdo nemohl k Žebračce ani přiblížit.

Více na http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/zebracka-vypada-jako-ghetto-20121007.html

Zdroj: deník.cz